Laban.vn là danh bạ internet thuần Việt. Có chức năng tổng hợp, phân loại và chọn lọc những website tốt nhất theo từng lĩnh vực để giới thiệu đến người dùng internet Việt Nam

Đã có mặt trên các phiên bản:

Tại sao nên dùng Laban.vn?